Project

MRSA

Vaak wordt gedacht dat MRSA geen probleem vormt in Nederland. Hoewel infecties met MRSA relatief zeldzaam zijn, komt dragerschap frequent voor. Om toekomstige problemen voor te zijn, zijn alertheid en consistente maatregelen hard nodig. Om de prevalentie van MRSA in de regio laag te houden is het “Search and Destroy” beleid van belang. Hiervoor bestaan protocollen gericht op infectiepreventie-maatregelen en dragerschap behandeling.

In de dagelijkse zorg lopen zowel behandelaars als patiënten tegen belangrijke problemen aan. Zowel uit onderzoek als uit de dagelijkse praktijk blijkt bijvoorbeeld dat patiënten in verschillende zorginstellingen, verschillende adviezen krijgen en dat ook uiteenlopende infectiepreventiemaatregelen worden gehanteerd. Uit nationaal onderzoek blijkt dat patiënten hinder hebben van deze inconsistentie in MRSA-beleid en patiënten zich niet centraal voelen staan in de MRSA-zorg. Patiënten ervaren stigma en lopen tegen praktische problemen aan in het dagelijks leven.

In dit project van Holland West zijn regionale ketenpartners verenigd in een MRSA-expertise groep. Dit platform beoogt het uniformeren en optimaliseren van dragerschap behandeling en infectiepreventie-beleid in de regio, plus het verbeteren van de samenwerking tussen zorginstellingen bij MRSA-dragerschap, waarbij de patiënt centraal staat. Ook is gerealiseerd dat alle behandelcentra beschikken over informatie voor patiënten en huisgenoten/familieleden.

Producten van dit project:

  • Op mrsanetwerk.nl:
    • kunnen patiënten en zorgverleners online vragen stellen over MRSA
    • zijn in diverse talen patiënt-informatiefolders te vinden, naast folders die de dragerschapsbehandeling ondersteunen
    • is een stappenplan te vinden voor zorgverleners
  • Regionale onderwijsavond over MRSA
Altijd op de hoogte van uitbraken van infectieziekten met MUIZ

Informatie-uitwisseling over infectieziekten kan beter. Met de gebruiksvriendelijke en beveiligde webapplicatie MUIZ meld je een uitbraak laagdrempelig aan het netwerk van zorgpartners en de GGD.

Lees meer…
ABR Zorgnetwerk Holland West wenst iedereen een zorgeloze zomervakantie toe!

Tijd voor de zomer. We wensen iedereen een zorgeloze vakantie toe. Vergeet niet je infectiepreventiekennis op te frissen als je weer terug bent.

Lees meer…
Nieuw! Nieuwsbrief van het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten en BRMO (MUIZ)

Informatie-uitwisseling is van levensbelang. Daarom komt er hier speciaal een applicatie voor: het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ). 

Lees meer…
Stuurgroep-voorzitter Sjaak de Gouw over ABR en een duurzaam zorgnetwerk

Sjaak de Gouw is directeur publieke gezondheid en voorzitter van de stuurgroep van ABR Zorgnetwerk Holland West. In dit interview vertelt hij over zijn werk, de uitdagingen en toekomst van infectiepreventie en ABR.

Lees meer…