Antibiotica-allergie

Zorgprofessionals komen regelmatig in aanraking met patiënten die aangeven allergisch te zijn voor antibiotica. Of met patiënten waarbij een (vermoedelijke) antibiotica-allergie geregistreerd staat in het dossier. Zowel in ziekenhuizen, apotheken, huisartsenpraktijken en verpleeghuizen doet dit probleem zich voor. Uit de literatuur is bekend dat er veel onterechte antibiotica-allergie registraties zijn, tot wel 90% van alle registraties. Vanuit het perspectief van antibiotic stewardship zijn incorrecte of onvolledige registraties een probleem omdat de behandelaar vaak moet uitwijken naar middelen met een breder spectrum. Het gebruik van deze middelen kan weer leiden tot antibioticaresistentie. Ook zijn alternatieve antibiotica soms minder effectief en/of veroorzaken ze meer bijwerkingen en hogere kosten.

Het antibiotica-allergie project heeft als primair doel te analyseren hoe foutieve antibiotica-allergie registraties tot stand komen en waar interventiemogelijkheden liggen. Deze bevindingen worden verwerkt in een blended learning over antibiotica-allergie. Het project wordt uitgevoerd in, door en voor: ziekenhuizen, verpleeghuizen, apotheken en huisartsenpraktijken. Voor een juiste opzet en inhoud van de onderwijsmodule is eerst een inventarisatie van de kwaliteit van antibiotica-allergie labels in ieder zorgdomein gedaan. Ook zijn er interviews uitgevoerd met zorgprofessionals uit de diverse domeinen. De informatie die hieruit is verkregen, is verwerkt in de blended learning. De module e-learning wordt binnenkort ook los van de blended learning geaccrediteerd voor diverse zorgprofessionals.

Producten behorend bij dit project: