Antibioticaresistentie

Informatie delen

Surveillance betreft het verzamelen van data m.b.t. risicogroepen, resistentieprofielen, uitbraken, infectiepreventie en voorschrijfgedrag. Dit moet leiden tot meer bewustwording en inzicht in de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in de regio en factoren die daar een rol bij spelen. Met deze informatie kunnen activiteiten worden ontwikkeld die bijdragen aan minder verspreiding van BRMO, minder infecties en een betere kwaliteit van zorg.

Deelname van instellingen aan surveillance is essentieel om een zo compleet mogelijk beeld van infecties en antibioticaresistentie te vormen. Het netwerk stimuleert deelname aan surveillance. Dit doet het netwerk door informatie over surveillance systemen actief te delen en de voordelen te presenteren.

Surveillance gaat echter niet alleen om het verzamelen van data. De actie die op de data-analyse volgt is net zo belangrijk. Het RCT stuurt op regionale terugkoppeling van landelijke data. Hiervoor is het van belang dat medisch specialisten en behandelaren de data kunnen duiden en hun behandelbeleid hierop af kunnen stemmen. Deze informatie wordt gedeeld op doelgroep- en netwerkbijeenkomsten.

Transmurale werkafspraken

Bacteriën houden zich niet aan grenzen en blijven niet beperkt tot één persoon of één instelling. Patiënten hebben vaak te maken met verschillende zorgaanbieders. De BRMO’s reizen mee en kunnen zich op deze manier eenvoudig binnen de zorgketen verspreiden. Goede afstemming en samenwerking in de zorgketen is van essentieel belang om deze vorm van verspreiding in te perken. Daarom worden bestaande afspraken tussen instellingen geïnventariseerd en doorontwikkeld.

Documenten toevoegen zoals document met afspraken (later toevoegen, zodra gereed)

Antibioticaresistentie en uitbraken van BRMO

Het RCT stimuleert zorginstellingen bijzondere bevindingen (pathogenen, verheffingen) snel en actief te melden. Dit kan zowel in de daarvoor bestemde surveillance systemen als binnen het netwerk. Momenteel wordt nagedacht over een passende vorm. Informatie hierover volgt zo snel mogelijk op deze website.

Aanvullende projecten antibioticaresistentie

Naast het reguliere ABR programma lopen er projecten in het LUMC die een directe link hebben met antibioticaresistentie.

Lees hier meer over de aanvullende projecten in de regio Holland West.

GEANNULEERD: Regionale Netwerkbijeenkomst donderdag 8 oktober 2020

Save the date: netwerkbijeenkomst ABR Zorgnetwerk Holland West

Graag nodigen wij u uit voor de netwerkbijeenkomst over de regionale...

Gezocht (nevenfunctie): Specialist Ouderengeneeskunde of Verpleegkundig Specialist

In de afgelopen jaren hebben we als ABR Zorgnetwerk Holland West hard gebouwd aan regionale samenwerking op het gebied van...

Trainingen Infectiepreventie (kosteloos)

Wil jij (kosteloos) een training volgen op het gebied van infectiepreventie?

Een sterk infectiepreventie (IP) beleid werpt zijn vruchten af...

Nethmap 2020 is beschikbaar!

In Nederland blijft het aantal bacteriën wat resistent is tegen antibiotica stabiel. Monitoring en het signaleren van veranderingen in resistentiepatronen...