Antibioticaresistentie

Informatie delen

Surveillance betreft het verzamelen van data m.b.t. risicogroepen, resistentieprofielen, uitbraken, infectiepreventie en voorschrijfgedrag. Dit moet leiden tot meer bewustwording en inzicht in de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in de regio en factoren die daar een rol bij spelen. Met deze informatie kunnen activiteiten worden ontwikkeld die bijdragen aan minder verspreiding van BRMO, minder infecties en een betere kwaliteit van zorg.

Deelname van instellingen aan surveillance is essentieel om een zo compleet mogelijk beeld van infecties en antibioticaresistentie te vormen. Het netwerk stimuleert deelname aan surveillance. Dit doet het netwerk door informatie over surveillance systemen actief te delen en de voordelen te presenteren.

Surveillance gaat echter niet alleen om het verzamelen van data. De actie die op de data-analyse volgt is net zo belangrijk. Het RCT stuurt op regionale terugkoppeling van landelijke data. Hiervoor is het van belang dat medisch specialisten en behandelaren de data kunnen duiden en hun behandelbeleid hierop af kunnen stemmen. Deze informatie wordt gedeeld op doelgroep- en netwerkbijeenkomsten.

Transmurale werkafspraken

Bacteriën houden zich niet aan grenzen en blijven niet beperkt tot één persoon of één instelling. Patiënten hebben vaak te maken met verschillende zorgaanbieders. De BRMO’s reizen mee en kunnen zich op deze manier eenvoudig binnen de zorgketen verspreiden. Goede afstemming en samenwerking in de zorgketen is van essentieel belang om deze vorm van verspreiding in te perken. Daarom worden bestaande afspraken tussen instellingen geïnventariseerd en doorontwikkeld.

De Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (ABR) hebben in opdracht van VWS een landelijk visiedocument opgesteld: Landelijke Transmurale Werkafspraken Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO).
Het doel van dit document is dat dit bijdraagt aan een complete en goede overdracht door zorgorganisaties in de eerste, tweede en derde lijn middels:

- Vermelding BRMO-status cliënt in patiëntoverdracht (infectie/dragerschap, vastgesteld of verdenking)
- Bieden van eenduidige handelingsperspectieven
- Beschrijven rollen/verantwoordelijkheden van de diverse zorgprofessionals

Wat kun je precies met deze werkafspraken? Met deze werkafspraken zorg je als medewerker voor een goede en complete overdracht als je de stappen, bestemd voor jouw werkveld, doorloopt. Dit doe je samen met de andere betrokken zorgorganisaties en de patiënt/cliënt. Op deze manier draag je bij aan het voorkomen van verspreiding van BRMO’s en aan het voorkomen van toename van antibioticaresistentie.

Bekijk hier het hele document Landelijke Transmurale Werkafspraken.

Antibioticaresistentie en uitbraken van BRMO

Het RCT stimuleert zorginstellingen bijzondere bevindingen (pathogenen, verheffingen) snel en actief te melden. Dit kan zowel in de daarvoor bestemde surveillance systemen als binnen het netwerk. Momenteel wordt nagedacht over een passende vorm. Informatie hierover volgt zo snel mogelijk op deze website.

Aanvullende projecten antibioticaresistentie

Naast het reguliere ABR programma lopen er projecten in het LUMC die een directe link hebben met antibioticaresistentie.

Lees hier meer over de aanvullende projecten in de regio Holland West.

Infectiepreventieweek is gestart! Doe mee!

Het is zover, de infectiepreventieweek is gestart! Doe mee!

Wij hebben er veel zin in en hopen jullie deze week...

Infectiepreventieweek

Wil jij berichten over de infectiepreventieweek?

Voor interne en externe berichtgeving vanuit jouw organisatie hebben wij een communicatiekoolkit opgesteld. Je...

Webinar 18-10-2021: Goed gebruik van antibiotica in verpleeghuizen (AMS)

Veel bewoners van verpleeghuizen ontvangen wel eens een antibioticumkuur, maar hoe voorkom je dat er onnodig of de verkeerde antibiotica...

Uitnodiging bijeenkomst specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten

‘AMS en Infectiepreventie’

Doelgroep: Specialisten ouderengeneeskunde / verpleegkundig specialisten

Datum: Donderdag 11 november 2021 Tijd: 16.00 – 18.00 uur

Locatie:...