Thema's antibioticaresistentie

Regio kennen
Netwerken

Het succes van het zorgnetwerk in de strijd tegen antibioticaresistentie (ABR) hangt mede af van een goede samenwerking met...

Informatie delen

Surveillance betreft het verzamelen van data m.b.t. risicogroepen, resistentieprofielen, uitbraken, infectiepreventie en voorschrijfgedrag. Dit moet leiden tot meer bewustwording en...

Antibiotic stewardship en infectiepreventie op orde

Optimalisatie van antibioticagebruik en infectiepreventie in de verschillende zorgdomeinen zijn twee belangrijke pijlers in de integrale aanpak van antibioticaresistentie.

Determinanten...
Kennis en advies

Kennis over antibioticaresistentie en infectiepreventie is essentieel in de strijd tegen ABR. Daarom is er een regionaal scholingsplan in ontwikkeling....