Antibioticaresistentie

Organisatie

Antibioticaresistentie is een voortdurende bedreiging van de gezondheidszorg, nationaal en internationaal. Nieuwe resistentiemechanismen duiken op en verspreiden zich. Met als gevolg dat ziekten die nu goed te behandelen zijn, ernstig of zelfs fataal worden als deze worden veroorzaakt door een resistente bacterie. Ook worden medische ingrepen zoals operaties risicovoller. In Nederland zijn de resistentiecijfers de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven. Deze stabiele situatie willen we graag behouden. Daarvoor is actie nodig.  

Een illustratie van de regio

Nederland kiest voor One Health aanpak

Antibioticaresistentie blijft niet beperkt tot een persoon of instelling. Daarom is er in Nederland gekozen voor de One Health aanpak. Deze aanpak richt zich op de domeinen humaan, dieren, voedsel en milieu. ABR Zorgnetwerk Holland West is een van de tien regionale ABR Zorgnetwerken en richt zich in opdracht van het Ministerie van VWS op het humane domein.

Samenwerking ABR Zorgnetwerk en regionale zorgorganisaties

Bij het aanpakken van antibioticaresistentie werkt ABR Zorgnetwerk Holland West samen met de verschillende regionale zorgaanbieders en zorgprofessionals in Holland West (driehoek Gouda, Den Haag en Leiden). We stimuleren de samenwerking tussen regionale zorgorganisaties en bevorderen de communicatie tussen instellingen. Ook brengen we regionale risico’s op het gebied van antibioticaresistentie in kaart en brengen we het belang en de urgentie van infectiepreventie onder de aandacht. We doen dat onder andere door scholing en stimuleren van juist voorschrijven van antibiotica.

Onze netwerkpartners zijn (medewerkers van) publieke gezondheid, huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en apotheker. In onze regio zijn netwerkpartners vertegenwoordigd in een stuurgroep. De voorzitter van deze stuurgroep is Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van regio Hollands Midden. Ons regionaal coördinatieteam (RCT) bestaat uit meerdere inhoudsdeskundigen. Zij werken bij een van de regionale netwerkpartners en weten goed wat er speelt.

 

Regionale A-team bijeenkomst: 6 oktober 2022

Op donderdag 6 oktober komen wij samen met regionale ziekenhuizen voor kennismaking en het bespreken van casussen. Dit is de eerste regionale A-team bijeenkomst. Meld je gratis aan!

Lees meer…
Nog te weinig kennis bij huisartsen over MRSA-dragerschap

MRSA is een van de bekendste antibioticaresistente bacteriën. Om in kaart te brengen wat huisartsen hierover weten zijn er 114 van hen ondervraagd. Lees hier meer over dit onderzoek.

Lees meer…
NURSE.: terugblik op een geslaagde beurs

Ons team was 21 september aanwezig op zorgbeurs NURSE. Hier organiseerden we prijsvragen en bouwden we een escape room met als doel kennis over resistentie en infectiepreventie over te brengen.

Lees meer…
Met ABR naar zorgbeurs NURSE.

Zorgbeurs NURSE. is de plek waar studenten en starters de volgende stap in hun carrière zetten. NURSE. vindt op 21 september plaats in het Beatrixgebouw in Utrecht. Je kunt hier op de kosten van ABR Zorgnetwerk Holland West naartoe.

Lees meer…