Antibioticaresistentie

Organisatie

Antibioticaresistentie is een voortdurende bedreiging van de gezondheidszorg, nationaal en internationaal. Nieuwe resistentiemechanismen duiken op en verspreiden zich. Met als gevolg dat ziekten die nu goed te behandelen zijn, ernstig of zelfs fataal worden als deze worden veroorzaakt door een resistente bacterie. Ook worden medische ingrepen zoals operaties risicovoller. In Nederland zijn de resistentiecijfers de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven. Deze stabiele situatie willen we graag behouden. Daarvoor is actie nodig.  

Een illustratie van de regio

Nederland kiest voor One Health aanpak

Antibioticaresistentie blijft niet beperkt tot een persoon of instelling. Daarom is er in Nederland gekozen voor de One Health aanpak. Deze aanpak richt zich op de domeinen humaan, dieren, voedsel en milieu. ABR Zorgnetwerk Holland West is een van de tien regionale ABR Zorgnetwerken en richt zich in opdracht van het Ministerie van VWS op het humane domein.

Samenwerking ABR Zorgnetwerk en regionale zorgorganisaties

Bij het aanpakken van antibioticaresistentie werkt ABR Zorgnetwerk Holland West samen met de verschillende regionale zorgaanbieders en zorgprofessionals in Holland West (driehoek Gouda, Den Haag en Leiden). We stimuleren de samenwerking tussen regionale zorgorganisaties en bevorderen de communicatie tussen instellingen. Ook brengen we regionale risico’s op het gebied van antibioticaresistentie in kaart en brengen we het belang en de urgentie van infectiepreventie onder de aandacht. We doen dat onder andere door scholing en stimuleren van juist voorschrijven van antibiotica.

Onze netwerkpartners zijn (medewerkers van) publieke gezondheid, huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en apotheker. In onze regio zijn netwerkpartners vertegenwoordigd in een stuurgroep. De voorzitter van deze stuurgroep is Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van regio Hollands Midden. Ons regionaal coördinatieteam (RCT) bestaat uit meerdere inhoudsdeskundigen. Zij werken bij een van de regionale netwerkpartners en weten goed wat er speelt.

 

Volg de training tot Contactpersoon Infectie Preventie (CIP)

Wil je bijdragen aan het voorkomen van antibioticaresistentie en hygiënemaatregelen binnen jouw zorgorganisatie verbeteren? Meld je aan voor de training!

Lees meer…
Volg het webinar ‘Infectiepreventie 2.0' van Verenso

Werk je in de ouderenzorg en wil je meer kennis opdoen over infectiepreventie? Meld je aan voor het webinar ‘Infectiepreventie 2.0 Voortschrijdend inzicht in uitbraakmanagement’.

Lees meer…
Ga aan de slag met de Infectie Preventie App (IPA)

Wil je binnen jouw zorginstelling audits uitvoeren en deze gegevens eenvoudig verzamelen? Download de gratis InfectiePreventie App (IPA) en ga aan de slag met infectiepreventie audits voor verschillende zorgsectoren.

Lees meer…
Fijne Feestdagen en een zorgeloos 2022!

Namens het ABR Zorgnetwerk Holland West wensen we jullie fijne feestdagen en een zorgeloos 2022! Dieuwertje Hilhorst, Sanne van Loon...

Lees meer…