Gezocht (nevenfunctie): Specialist Ouderengeneeskunde of Verpleegkundig Specialist

In de afgelopen jaren hebben we als ABR Zorgnetwerk Holland West hard gebouwd aan regionale samenwerking op het gebied van antibioticaresistentie (ABR) en infectiepreventie. De afgelopen maanden is door COVID-19 de aandacht voor infectiepreventie plotseling verscherpt. Als zorgnetwerk willen we deze aandacht vasthouden en de regionale samenwerking verder versterken. We zoeken daarom een gedreven professional die hieraan wil bijdragen.

Wie zoeken wij

Wij zoeken een specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist met gedegen kennis van de langdurige zorg. Daarnaast heb je goede communicatieve en sociale vaardigheden, heb je een netwerk in de regio en heb je affiniteit met ABR en infectiepreventie.

Als lid van het regionaal coördinatieteam (RCT) lever je, naast een collega specialist ouderengeneeskunde, vanuit jouw expertise een actieve bijdrage aan de activiteiten van het ABR Zorgnetwerk Holland West. Je initieert projecten, creëert draagvlak, denkt mee over het beleid en over de focus voor de volgende subsidieaanvraag. Je informeert je achterban over activiteiten en nieuwe ontwikkelingen, en zoekt afstemming met zorgorganisaties in de regio. Je levert een bijdrage aan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Surveillance, om hiermee inzicht te verschaffen in de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)
  • Transmurale werkafspraken: meewerken aan het landelijk opstellen van deze werkafspraken m.b.t. BRMO in de zorgketen. Vervolgens het stimuleren en monitoren van het regionaal toepassen van deze afspraken.
  • Actief verbinden van de zorgaanbieders en zorgprofessionals in de regio
  • Regionaal risicoprofiel, regionaal beheersmaatregelplan en een regionaal nascholingsplan
  • Bijdrage leveren aan betrokkenheid en draagvlak in de regio middels werkbezoeken, geven van presentaties, bijdrage aan nieuwsbrief e.d.

Wat is ABR Zorgnetwerk Holland West

Het ABR Zorgnetwerk Holland West zet zich in om de aandacht voor en kennis over antibioticaresistentie en infectiepreventie te vergroten. Dit doen we o.a. door relevante kennis te delen, samenwerking te stimuleren en stewardshipprogramma’s en scholing te organiseren. We werken hierin samen met zorgaanbieders en zorgprofessionals uit de regio: verpleeghuizen, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, publieke gezondheid, huisartsen, thuiszorg en apothekers.

In onze regio zijn de netwerkpartijen vertegenwoordigd in een stuurgroep. Ons RCT is een multidisciplinair team en bestaat uit diverse inhoudsdeskundigen. Zij spelen een actieve rol in de uitvoering van onze opdracht en weten goed wat er speelt, omdat zij zelf werkzaam zijn bij netwerkpartners in de regio.

Wat bieden wij

Je krijgt een aanstelling tot 1 mei 2023 met intentie tot verlenging in de volgende subsidieperiode. Je inzet bedraagt (in overleg) 4 á 8 uur per week. Bij voorkeur wordt er gewerkt met detachering via de eigen werkgever, middels een samenwerkingsovereenkomst.

Belangstelling

Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op met Sanne van Loon of Dieuwertje Hilhorst via abr@ggdhm.nl. Wil je je belangstelling kenbaar maken? Stuur je motivatiebrief met CV naar abr@ggdhm.nl.

Meer weten over ABR

Antibioticaresistentie (ABR) is wereldwijd een toenemend probleem en een van de grootste uitdagingen voor de mondiale gezondheidszorg. In Nederland zijn resistentiecijfers nog relatief laag in vergelijking met andere landen. Ook hier neemt echter de resistentie toe en zijn maatregelen nodig om verdere stijging en verspreiding tegen te gaan.

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn er daarom tien regionale ABR zorgnetwerken in het leven geroepen. Zij richten zich op de aanpak van ABR en infectiepreventie, in nauwe samenwerking met het RCT en de regio. Voor meer informatie over de werkzaamheden en resultaten van het RCT van het ABR Zorgnetwerk Holland West, zie https://www.abrhollandwest.nl/