Nieuwsberichten

Terugblik expertmeetings 'Het juist voorschrijven van antibiotica in verpleeghuizen

Het Regionaal Coördinatieteam van het ABR Zorgnetwerk Holland West heeft op 4 november (Den Haag) en op 7 november (Leiden)...

Wat is antibiotica?

Antibiotica zijn medicijnen die ingezet worden en essentieel zijn in de bestrijding van allerlei bacteriële infecties zoals urineweginfecties en longontsteking....

Wat is antibioticaresistentie?

Bij antibioticaresistentie zijn bacteriën ongevoelig geworden voor één of meerdere soorten antibiotica. Dit betekent dat de reguliere behandeling niet meer...