Nieuwsberichten

Netwerk ingezet voor communicatie COVID-19:

Nieuwsbrief
Een gunstige ontwikkeling in dit COVID-19 tijdperk is dat het netwerk dat we in de afgelopen jaren binnen onze...

Terugkoppeling Verenso-avond voor specialisten ouderengeneeskunde

Op 27 januari organiseerde het ABR Zorgnetwerk Holland West een bijeenkomst voor specialisten in de ouderengeneeskunde, i.s.m. Verenso

Zie...

Wilt u als huisarts de communicatie met uw migrantenpatiënten verbeteren?

Doe dan mee aan de training: ‘Cultuur-sensitief communiceren met migranten, met een focus op de communicatie rondom antibiotica’.

Deze geaccrediteerde...

Antibioticaresistentie bij huisartspatiënten

Bij ingestuurde isolaten uit urine van huisartspatiënten in Holland West is de resistentie van E. coli tegen nitrofurantoïne en fosfomycine...

Regionale MRSA website online

Vanaf heden is er een website online over MRSA in Holland-West: www.mrsanetwerk.nl. Deze is zowel voor patiënten als zorgverleners....

Terugblik expertmeetings 'Het juist voorschrijven van antibiotica in verpleeghuizen

Het Regionaal Coördinatieteam van het ABR Zorgnetwerk Holland West heeft op 4 november (Den Haag) en op 7 november (Leiden)...

Wat is antibiotica?

Antibiotica zijn medicijnen die ingezet worden en essentieel zijn in de bestrijding van allerlei bacteriële infecties zoals urineweginfecties en longontsteking....

Wat is antibioticaresistentie?

Bij antibioticaresistentie zijn bacteriën ongevoelig geworden voor één of meerdere soorten antibiotica. Dit betekent dat de reguliere behandeling niet meer...