Nieuws uit de regio

Expertmeetings over juist gebruik van antibiotica: een terugblik

De nascholing van ABR Zorgnetwerk Holland West, voor specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten, was een succes. We praten je graag bij.

Lees meer…
Wat is antibiotica?

Antibiotica zijn medicijnen die ingezet worden en essentieel zijn in de bestrijding van allerlei bacteriële infecties zoals urineweginfecties en longontsteking. Echter brengt het gebruik van antibiotica het risico op resistentie met zich mee.

Lees meer…
Wat is antibioticaresistentie?

Bij antibioticaresistentie zijn bacteriën ongevoelig geworden voor één of meerdere soorten antibiotica. Dit betekent dat de reguliere behandeling niet meer mogelijk is en behandeling met een zwaarder antibioticum noodzakelijk is. Als een bacterie voor één of meerdere antibiotica resistent geworden is, heet dit een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO).

Lees meer…
Netwerkborrel ABR Holland West

Het ABR netwerk Holland West organiseert op 15 juli een netwerkborrel.

Lees meer…
Kennis en netwerkbijeenkomst

Wij nodigen u uit voor de kennis- en netwerkbijeenkomst van Zorgnetwerk Holland West over de regionale aanpak van antibioticaresistentie. De...

Lees meer…