1e Regionale A-teams bijeenkomst: terugblik op een geslaagd event

Op donderdag 6 oktober organiseerde het ABR Zorgnetwerk Holland West een eerste A-Team bijeenkomst. Alle ziekenhuizen uit de regio waren hierbij met een afvaardiging van hun A-team aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde elk A-Team iets over een aanpak gericht op antimicrobial stewardship, waar ze binnen hun ziekenhuis mee bezig zijn. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.

Een divers programma

Voorafgaand aan de bijeenkomst werd de A-Teams gevraagd een onderwerp naar keuze voor te bereiden. Ze presenteerden opgedane kennis, vertelden wat goed ging en stelden elkaar uitgebreid vragen. Dit zorgde voor een divers en interactief programma:

  • Het opzetten en verbeteren van de werkwijze van Endocarditis MDO.
  • Handige tips bij het inrichten van behandeling met Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy (OPAT).
  • De rol van de interne consulent voor het A-team.
  • Het allergie delabel project.
  • De behandeling van multiresistente micro-organismen zoals CPE, Pseudomonas en Acinetobacter met niet gangbare AB: kennis delen en invetariseren waar resistentiebepalingen verricht kunnen worden en waar in geval van nood de AB te verkrijgen is . 
  • TDM bij beta lactam antibiotica, met aandacht voor de risico’s op complicaties van hoge dosering bij een verstoorde nierfunctie.
  • De implementatie van een hoge dosering aminoglycoside bij een sepsis behandeling. Met in het bijzonder de implementatie van de tool HIX, waarmee de dosering wordt berekend met behulp van adjusted body weight.

Een geslaagde bijeenkomst

Tussen de presentaties door was er een buffet. De avond werd om 20:00 afgesloten met een borrel. Dit gaf de A-Teams de tijd om onderling kennis te maken en ervaring uit te wisselen.

We hebben veel positieve feedback ontvangen en willen volgend jaar een nieuwe A-Teams bijeenkomst organiseren.