Nethmap 2020 is beschikbaar!

In Nederland blijft het aantal bacteriën wat resistent is tegen antibiotica stabiel. Monitoring en het signaleren van veranderingen in resistentiepatronen blijft van groot belang zodat waar nodig snel actie ondernomen kan worden. De cijfers omtrent antibioticagebruik en resistentie worden jaarlijks gepubliceerd in het Nethmap/MARAN rapport.

Het volledige Nethmap/MARAN rapport is te downloaden via de website van het RIVM onder publicaties:

https://www.rivm.nl/publicaties/nethmap-2020-consumption-of-antimicrobial-agents