FTO - Antibioticavoorschriften

Bacteriën worden in toenemende mate resistent tegen antibiotica. Deze antibioticaresistentie (ABR) is een wereldwijd probleem. Het voorschrijven van antibiotica is één van de belangrijkste oorzaken van deze toename. Dit FTO gaat in op de vraag wat u als huisarts kunt verbeteren in uw eigen antibiotica voorschriften om de toename van ABR tegen te gaan.

Het gebruik van antibiotica is een grote veroorzaker van ABR. Huisartsen schrijven circa 90% van alle antibiotica voor in Nederland. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat er tussen huisartsen grote verschillen bestaan in het voorschrijven van antibiotica, er is ook in Nederland nog verbetering mogelijk. Het FTO bespreekt de prescriptiecijfers van antibioticavoorschriften per indicatie per praktijk en deze worden vergeleken met de landelijke prescriptiecijfers. Het FTO is effectief in het terugdringen van onnodige antibioticavoorschriften en de deelnemende huisartsen waren zeer tevreden over de opzet.

Na het FTO heeft u meer kennis over:

  • uw eigen antibiotica voorschriftgedrag in vergelijking met de landelijke voorschriftcijfers
  • het aantal en het soort antibioticavoorschriften van uw praktijk
  • het ontstaan van antibioticaresistentie
  • effectieve communicatie met patiënten over antibiotica

Reacties deelnemende huisartsen:

"Dit was het nuttigste FTO van de afgelopen tijd"

'Dit is een FTO op een hoger niveau"

Kosten

Het ABR Zorgnetwerk Holland West biedt huisartsen dit FTO gratis aan. Het FTO wordt begeleid door huisartsen die hiervoor een gerichte cursus hebben gevolgd.

Meer informatie of aanmelden

Voor meer informatie of voor aanmelden kan je contact opnemen met Martijn Sijbom, huisarts en lid van het ABR Zorgnetwerk Holland West, m.sijbom@lumc.nl.

De flyer vind je hier. Deze kan je downloaden en eventueel verspreiden in je netwerk.