Even voorstellen: Nathalie van Burgel, lid van het Regionaal Coördinatieteam (RCT)

Graag stellen we Nathalie van Burgel voor. Zij is sinds eind vorig jaar lid van het Regionaal Coördinatie Team (RCT). Nathalie vertelt: "Als arts-microbioloog voor het HagaZiekenhuis verrichtte ik al veel werkzaamheden voor de verpleeghuizen in onze regio. Vanuit een overtuiging dat we met zijn allen alleen antibioticaresistentie kunnen voorkomen als we de gehele keten aanpakken, had ik al vroeg in de opstart interesse in het ABR Zorgnetwerk Holland West. Sinds eind 2021 heb ik de eer om als lid van het Regionaal Coördinatie Team (RCT) de artsen-microbioloog in de regio te mogen vertegenwoordigen. Samen zullen we ons sterk gaan maken voor een hoger niveau van infectiepreventie en antibiotic stewardship. Ik houd me voornamelijk bezig met het informeren over de stand van zaken betreffende resistentie in de regio, en met het thema infectiepreventie."