E-learning over antibiotica-allergie: nu beschikbaar!

E-learning over antibiotica-allergie: nu beschikbaar!

Zorgverleners komen regelmatig in aanraking met patiënten die aangeven allergisch te zijn voor antibiotica. Uit onderzoek blijkt dat in een aanzienlijk deel van deze patiënten, er geen sprake is van allergie en het middel veilig gegeven kan worden. Vaak wordt onnodig uitgeweken naar een antibioticum met een breder spectrum, wat leidt tot meer resistentie ontwikkeling. Daarnaast is het alternatieve middel vaak minder effectief en/of heeft meer bijwerkingen. Het voorkomen van onjuiste allergie registraties is dan ook een belangrijk onderdeel van antibiotic stewardship.

Uit interviews met zorgprofessionals in ABR zorgnetwerk Holland West, bleek een grote behoefte voor scholing over antibiotica-allergie. Deze scholing is vanaf nu voor iedereen beschikbaar! In de e-learning leert u verschillende typen allergieën onderscheiden en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk op te lossen. Wanneer kan het antibioticum wel gegeven worden en wanneer niet? Hoe zit het eigenlijk met kruisallergie?

De cursus is kosteloos en geaccrediteerd voor alle zorgprofessionals die regelmatig antibiotica voorschrijven of over antibiotica adviseren. U kunt zich inschrijven op de website van Boerhaave nascholing. Aanvullende materialen voor uw dagelijkse praktijk kunt u downloaden op de website van ABR zorgnetwerk Holland West.