Infectiepreventie belangrijker dan ooit!

Nu instellingen de deur weer iets meer open zetten voor bezoek van buitenaf, kunnen er ook weer audits worden afgenomen.

Bent u benieuwd naar de kwaliteit van infectiepreventie in uw organisatie in de langdurige zorg? De deskundigen infectiepreventie uit het regionaal coördinatieteam hebben een audittool ontwikkeld om de kwaliteit van infectiepreventie te meten en verbeterpunten op dit gebied te identificeren. De audit zal worden afgenomen door gekwalificeerde deskundigen infectiepreventie uit de regio in samenwerking met een kwaliteitsfunctionaris uit de deelnemende instelling. Inmiddels hebben de eerste audits succesvol plaatsgevonden.

Heeft u interesse om deel te nemen of wilt u aanvullende informatie? Neem dan contact met ons op via abr@ggdhm.nl

De audit wordt kosteloos aangeboden.