Als instelling gebruikmaken van een voucher voor de aanpak van ABR?

Wilt u als instelling uw beleid of uitvoering op het gebied van ABR optimaliseren? Dan is een voucher uit het ingroeitakenfonds mogelijk interessant voor u.

Een voucher kan bijvoorbeeld aangevraagd worden ten behoeve van dataextractie voor FTO/DTO’s. Maar ook voor de aanschaf van een ICT module ter verbetering van transmurale communicatie op het gebied van BRMO. Tevens kunnen vouchers ingezet worden voor de implementatie van surveillance systemen zoals SNIV. Staat uw aanvraag er niet tussen? Geen probleem, het ingroeitakenfons is flexibel. Uw aanvraag wordt getoetst op relevantie binnen het ABR programma en de criteria binnen de aanvraagprocedure. Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u hier binnen de gestelde termijn zo snel mogelijk terugkoppeling op.

Een ingroeitaak is een reguliere taak op het gebied van ABR die binnen een instelling nog onvoldoende is ingevuld. Om deze taken te kunnen oppakken en integreren in het reguliere ABR programma, kunnen instellingen een voucher aanvragen. Per zorgaanbieder kan een voucher van maximaal € 5.000,- aangevraagd worden.

De voorwaarden voor deelname aan het ingroeitakenfonds vindt u hier.

Bekijk de aanvraagprocedure ingroeitaken.