Nieuwsberichten

Wilt u als huisarts de communicatie met uw migrantenpatiënten verbeteren?

Doe dan mee aan de training: ‘Cultuur-sensitief communiceren met migranten, met een focus op de communicatie rondom antibiotica’.

Deze geaccrediteerde...

Benieuwd naar de kwaliteit van infectiepreventie binnen uw organisatie?

Bent u benieuwd naar de kwaliteit van infectiepreventie in uw organisatie in de langdurige zorg? De deskundigen infectiepreventie uit het...

Als instelling gebruikmaken van een voucher, voor de aanpak van ABR?

Wilt u als instelling uw beleid of uitvoering op het gebied van ABR optimaliseren? Dan is een voucher uit het...

Regionale MRSA website online

Vanaf heden is er een website online over MRSA in Holland-West: www.mrsanetwerk.nl. Deze is zowel voor patiënten als zorgverleners....

Antibioticaresistentie bij huisartspatiënten

Bij ingestuurde isolaten uit urine van huisartspatiënten in Holland West is de resistentie van E. coli tegen nitrofurantoïne en fosfomycine...

Terugblik expertmeetings 'Het juist voorschrijven van antibiotica in verpleeghuizen

Het Regionaal Coördinatieteam van het ABR Zorgnetwerk Holland West heeft op 4 november (Den Haag) en op 7 november (Leiden)...

Wat is antibiotica?

Antibiotica zijn medicijnen die ingezet worden en essentieel zijn in de bestrijding van allerlei bacteriële infecties zoals urineweginfecties en longontsteking....

Wat is antibioticaresistentie?

Bij antibioticaresistentie zijn bacteriën ongevoelig geworden voor één of meerdere soorten antibiotica. Dit betekent dat de reguliere behandeling niet meer...