GEANNULEERD: Uitnodiging landelijke bijeenkomst uitkomsten ABR projecten

Uitkomsten van ABR-projecten
Dinsdag 14 april 14.00 uur - 17.30 uur
Utrecht Jaarbeurs, Beatrixgebouw MeetUp

Doel van de bijeenkomst

Met subsidie van VWS zijn er de afgelopen twee jaar meerdere projecten gerealiseerd. De uitkomsten van de projecten dragen bij aan de aanpak van antibioticaresistentie in Nederland. Graag stellen wij u in de gelegenheid om kennis te nemen van de uitkomsten van de gerealiseerde projecten en hierover met direct betrokkenen in gesprek te gaan.

Ons doel is dat de deelnemers:
• Kennis kunnen nemen van resultaten van de uitgevoerde ABR-projecten
• Kennis kunnen nemen van de opgedane ervaringen van de projectdeelnemers
• Inspiratie opdoen voor het uitvoeren van activiteiten in de eigen regio

Voorlopig programma

14:00-14:30 Ontvangst en aanmelding voor sessies
14:30-14:40 Welkom en korte introductie door Arold Reusken, hoofd bureau LNAZ

Via parallelsessies wordt u in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van drie projecten. Het programma wordt momenteel voorbereid. Meerdere van onderstaande projecten zullen worden gepresenteerd. Infectionary,
Kwaliteit uit het Zuyden, BRMO/MRSA informatiepunt, BRMO casemanagers, AB allergieën, Scholing thuiszorg, MAIL, Hoe schoon is schoon, Regionaal inzicht in ABR-problematiek, Versterking bestrijding
BRMO door verbetering EPD, Semiautomatische detectie van zorginfecties.

14:40-15:15 Parallelsessie 1
15:20-15:55 Parallelsessie 2
15:55-16:20 Pauze
16:20-17:00 Parallelsessie 3 & afsluiting
17:00-17:30 Netwerkborrel

Voor wie is deze bijeenkomst?
• Netwerkcoördinatoren regionale zorgnetwerken ABR
• RCT-leden
• Werkgroepvoorzitters en -leden, geïnteresseerden uit de regionale zorgnetwerken ABR
• Vertegenwoordigers van landelijke (koepel)organisaties

Aanmelden of meer informatie?
Aanmelden voor deze bijeenkomst of verzoek om informatie kan via bureau LNAZ.
Stuur een e-mail naar secretariaatlnaz@lnaz.nl, graag onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en e-mailadres van uw werk.
De aanmelding voor deelname aan de verschillende inhoudelijke sessies geschiedt ter plaatse.