Kennis en netwerkbijeenkomst

Wij nodigen u uit voor de kennis- en netwerkbijeenkomst van Zorgnetwerk Holland West over de regionale aanpak van antibioticaresistentie. De afgelopen periode is de aanpak van antibioticaresistentie geïnventiseerd en zal ook de komende periode prioriteit hebben. 

Datum & Tijd

Donderdag 11 april, van 16.30 - 20.30 uur

Locatie

Level Leiden, Bargelaan 180 (direct achter Leiden CS) 5e etage

Inhoud

Aan bod komt de evaluatie van de landelijke cijfers van het puntprevalentie onderzoek. Daarbij worden de riscico's op antibioticaresistentie in de regio Holland West aangekaart. 

Wat houdt antimicrobial stewardschip (AMS) in? Wat willen we ermee bereiken en op welke manier?  Wat zijn de gewijzigde inzichten bij diagnostiek van urineweginfecties bij ouderen. Hoe kan dit beleid bijdragen aan bestrijding van antibioticaresistentie en wat is de rol van verpleegkundigen en verzorgenden?

Ook scholing en audits komen aan bod: wat is de uitgangspositie en wat zijn de plannen van het regionaal coördinatieteam. Hoe is het gesteld met de PDCA-cyclus? Wat wordt er van de netwerkpartners verwacht? Uitbraakpreventie en management; ben je als zorginstelling goed voorbereid?  Als afsluiting worden de transmurale afspraken bekeken. Wat zijn de knelpunten met betrekking tot transmurale afspraken in de zorg aangaande BRMO?

Sprekers

Sjaak de Gouw -  directeur publieke gezondheid GGD HM

Paul Bijkerk - programmamanager antiobioticaresistentie RIVM

Esther van Kleef - epidemoloog RIVM

Roelien Beuker - epidemioloog

Merel Lambregts - internist-infectioloog

Nettie Verduijn - specialist ouderengeneeskunde

Otti Ziere, deskundige infectiepreventie

Marianne van Prehn, deskundige infectiepreventie

Aanmelding

Aanmelding voor de scholingsavond kan hier

Programma

Zie graag hier het volledige programma