Antibiotica-allergie: Multidisciplinaire scholing

Wist u dat het merendeel van de patiënten die een antibiotica allergie melden, toch veilig  met het middel behandeld kunnen worden?

Op 18 februari vindt de eerste nascholing plaats over antibiotica-allergie. Deze scholing is bedoeld voor iedereen die met antibiotica-allergie of het voorschrijven van antibiotica te maken heeft. In het online gedeelte wordt de theoretische kennis over antibiotica-allergie vergroot. Deze kennis wordt uitgediept en toegepast tijdens de bijeenkomst. Aan de hand van casuïstiek wordt de kennis uit de e-learning toegepast en verder uitgewerkt en er wordt ingegaan op de samenwerking tussen de verschillende disciplines.

Waarom deze scholing? Zorgverleners komen regelmatig in aanraking met patiënten die aangeven allergisch te zijn voor antibiotica. In de praktijk wordt door allergie-meldingen vaak afgeweken van het eerste keuze antibioticum. Echter, dat is vaak onterecht. Onnodig afwijken van de eerste keuze behandeling heeft negatieve gevolgen voor de patiënt, en leidt daarnaast tot antibioticaresistentie in de populatie. Onterechte allergie-registraties staan goed antibioticagebruik in de weg.

Door het zorgnetwerk is een analyse gedaan naar de factoren die leiden tot onjuiste allergie registraties in de diverse zorginstellingen; apotheken, huisartsenpraktijken, langdurige zorg en ziekenhuizen in de regio. Hieruit bleek onder andere een duidelijke behoefte aan scholing over dit onderwerp.

Er is een beperkt aantal plaatsen. Inschrijven kan vanaf januari 2020 via de website van Boerhaave. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met m.m.c.lambregts@lumc.nl